Budownictwo

3 sposoby jak wykonać szybko i tanio schody do budynku użytku publicznego

Budowa schodów zewnętrznych wymaga posadowienia ich na osobnych fundamentach, zatem wykonywane są już po wykonaniu fundamentów budynku. Mogą powstać dzięki wypełnieniu szalunków albo stworzeniu wału ziemnego. Jest wiele możliwości szybkiego wykonania schodów zewnętrznych i my przedstawimy najciekawsze rozwiązania przeznaczone dla budynków użyteczności publicznej.

Wymagania formalne dotyczące schodów zewnętrznych – poznaj wszystkie najważniejsze

schody podziemnePodobnie jak w przypadku schodów do budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, tak i w odniesieniu do budynków użytku publicznego obowiązują zasady, których należy przestrzegać, a zawarte są one w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 roku. Z tego dokumentu dowiadujemy się, że szerokość schodów nie może być mniejsza niż 1,2 metra, natomiast szerokość stopni nie może być mniejsza niż 0,35 m. Trzeba również pamiętać, że w przypadku schodów przeznaczonych do ruchu pacjentów nie można stosować wachlarzowych ani zabiegowych. Nie powinny mieć również nosków ani podcięć. Jeśli chodzi o schody do budynku opieki zdrowotnej to tu szerokość użytkowa musi wynosić 1,4 metra, a wysokość stopni – maksymalnie 15 cm. Podobna wysokość stopni obowiązuje w przedszkolach i żłobkach, natomiast w przypadku innych budynków użytku publicznego wysokość stopni może wynosić do 17,5 cm. W jednym biegu nie powinno znajdować się więcej niż 17 stopni, a w schodach prowadzących do budynków opieki zdrowotnej – 14 stopni, jeśli chodzi o schody wewnętrzne, natomiast na zewnątrz nie powinno być więcej niż 10 stopni w jednym biegu. Jeśli schody są wyższe niż 50 cm powinny być wyposażone w balustradę. Budynki użytku publicznego poza schodami powinny być wyposażone również w pochylnie dla niepełnosprawnych.

Schody na metalowe konstrukcji – szybko i z prefabrykowanych elementów

Jest wiele sposobów na szybkie i stosunkowo tanie wykonanie schodów. Można zdecydować się na metalową konstrukcję. W tym przypadku przygotowywane są elementy metalowe, które łączone są za pomocą wkrętów. Wszystko przygotowywane jest według indywidualnego projektu i szczegółowych wytycznych. Na miejscu po prostu montuje się konstrukcję metalową. Może być ona jednobiegowa, dwubiegowa, czy nawet trójbiegowa, w zależności od potrzeb. Elementy metalowe zabezpieczone są poprzez malowanie proszkowe. Stopnie mogą być wykonane z dowolnego materiału, pod warunkiem, że nie jest zbyt ciężki dla danej konstrukcji. Jednak konstrukcje metalowe mogą wytrzymać bardzo duże obciążenia, zatem można zastosować zarówno stopnie metalowe, drewniane, jak i betonowe bloki.

Schody z kostki brukowej dopasowane do otoczenia

schody zewnętrzneAby wykonać schody z kostki brukowej najpierw należy wykonać podbudowę. W tym celu usuwa się ziemię rodzimą. Dopiero na twardym gliniastym gruncie można ułożyć zabezpieczającą przed osuwaniem się ziemi geosiatkę. Podbudowa wykonywana jest z warstwy piaskowo-cementowej. Ostania warstwa musi być utwardzona zagęszczarką. Kiedy spadek pod schody jest zrobiony można przystąpić do wykonania stopni. Brzegi schodów umieszcza się w podbudowie z półsuchego betonu. Potem należy uzupełnić podbudowę pod stopnie. Kolejnym etapem jest już układanie kostki brukowej i tu trzeba używać poziomicy i gumowego młotka, aby stopnie były równe. Końcową pracą jest wypełnienie spoin piaskiem. Takie schody są bardziej pracochłonne do wykonania od tych na konstrukcji metalowej, jednak doskonale pasują do otoczenia, gdy wokół budynku użyteczności publicznej także ułożona jest kostka.

Schody z betonowych bloków na ziemnej podbudowie

Wykonanie schodów szybko i tanio zapewnia również użycie gotowych prefabrykatów betonowych. Podobnie jak w przypadku kostki brukowej trzeba jednak wykonać ziemną podbudowę. Poza warstwą kruszywa stosuje się wylewkę betonową i zachowuje spadek ok. 1%. Po wykonaniu podbudowy wykonuje się konstrukcję schodów z półsuchego betonu, a także fundament stabilizujący pod pierwszy stopień. Kiedy wszystko jest przygotowane można układać gotowe stopnice o wysokości do 17,5 cm.

Wykonanie schodów nigdy nie jest ultraszybkie, bo potrzebna jest precyzja i zachowanie spadków. Jedynie schody na gotowej konstrukcji metalowej można postawić w krótszym czasie.

Shares: