Budownictwo

Zasady bezpieczeństwa w zakładzie pracy chronionej

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie muszą być nieaktywne zawodowo. Obecnie tworzy się wiele zakładów pracy chronionej, gdzie mogą znaleźć zatrudnienie, a jak wiadomo taka aktywizacja zawodowa pozwala nie tylko zarobić pieniądze, ale również pozytywnie wpływa na psychikę, wszak niepełnosprawni czują się potrzebni. Oczywiście zakłady pracy muszą spełniać określone warunki BHP. Niektóre nieco różnią się od tych stosowanych w zwykłych przedsiębiorstwach, natomiast są także stałe, które dotyczą ochrony przeciwpożarowej, a więc niezbędne jest stosowanie ściany ogniowej.

BHP w zakładach pracy chronionej

praca kątówkaKażdy pracownik, który jest zatrudniony w zakładzie pracy chronionej musi przejść badania profilaktyczne, a następnie otrzymać orzeczenie lekarskie, które dopuszcza go do danej pracy. Niezbędne jest również odbycie szkolenia BHP na którym poznaje przepisy oraz zasady BHP. Oczywiście konieczne jest posiadanie określonych kwalifikacji bądź też umiejętności, które pozwolą na wykonywanie danej pracy. Rzecz jasna to pracodawcy muszą zapewnić odpowiednie warunki pracy chronionej. Warto wiedzieć, że do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności można zaliczyć osobę, która jest niezdolna do pracy w zwykłym przedsiębiorstwie i może wypełniać obowiązki tylko w zakładzie pracy chronionej, jednocześnie może wymagać częściowej pomocy innych osób. Pracodawca jednak powinien pamiętać o odpowiednim przystosowaniu stanowiska do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Może także oferować zatrudnienie w formie telepracy.

Dostosowanie urządzeń sanitarnych do osób niepełnosprawnych

Każdy pracodawca musi dostosować pomieszczenia sanitarne do potrzeb osób niepełnosprawnych, a więc urządzenia higieniczno-sanitarne powinny znajdować się na odpowiedniej wysokości. Należy także stosować armaturę bezdotykową. Niezbędne jest także wykonanie specjalnego dojścia do tych pomieszczeń, a więc powinno ono być szersze, tak by bez problemu zmieściły się wózki inwalidzkie. Drzwi powinny być wahadłowe, a nie wyposażone w tradycyjną klamkę. Ponadto wewnątrz sanitariatu konieczne jest umieszczenie poręczy ułatwiających korzystanie z urządzeń sanitarnych. Tutaj konieczne jest przestrzeganie rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przystosowanie stanowiska pracy

grafika spawaczPrzystosowanie stanowiska do potrzeb osoby niepełnosprawnej wymaga zaplanowania odpowiedniej przestrzeni roboczej oraz ciągów komunikacyjnych, a więc konieczne jest zamontowanie mebli na odpowiedniej wysokości. Należy także zastosować specjalistyczne urządzenia ułatwiające wykonywanie pracy. Można także wybrać autoryzację oprogramowania oraz urządzeń, które wspomagają przystosowanie się i szybsze nauczenie się danej pracy. Ponadto trzeba wiedzieć, że osoby niepełnosprawne mają dodatkowe uprawnienia w postaci dłuższych urlopów wypoczynkowych, a także krótszego czasu pracy. Choć pracodawca w teorii ponosi wyższe koszty utrzymania takich pracowników, to jednak może otrzymać zwrot kosztów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za zakup sprzętów czy też przystosowanie stanowisk pracy.

Ochrona przeciwpożarowa w zakładach pracy chronionej

O ile stanowisko pracy znacząco różni się w przypadku osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, tak zasady dotyczące ochrony przeciwpożarowej są takie same. Zatem niezbędne jest zbudowanie odpowiedniej ściany ogniowej, która w razie wybuchu pożaru zatrzymuje ogień, co umożliwia ewakuacje, a także ogranicza ilość zniszczeń. Ściana ogniowa może utrzymać ognisko pożaru w jednym miejscu nawet przez 180 minut. Może być ścianą zewnętrzną poza licem budynku albo zawartą w bryle. Ważne jest także zastosowanie systemów alarmowych. Zraszacze lub przynajmniej gaśnice muszą znaleźć się na każdym poziomie, po obydwu stronach korytarza. Na zewnątrz powinien być dostępny hydrant, co ułatwia akcję ratunkową straży pożarnej.

Bezpieczeństwo w zakładach pracy chronionej musi zostać zapewnione na poziomie eksploatacji urządzeń potrzebnych w pracy, sanitariatów, a także na wypadek ewentualnego zaprószenia ognia. Dzięki temu w zakładzie panują odpowiednie warunki dla pracowników.

Shares: