Finanse

Ulga prorodzinna w 2020 roku – jak ją prawidłowo rozliczyć?

Jedną z najczęściej wykorzystywanych przez Polaków ulg podatkowych jest ulga na dzieci. Zasady jej rozliczania są stosunkowo łatwe. Sprawdź czy przysługuje Ci ulga prorodzinna w 2020 roku i jak ją poprawnie rozliczyć!

  1. Ulga prorodzinna – kto może z niej skorzystać?

  2. Wypełnianie deklaracji PIT a ulga na dzieci

Ulga na dziecko to jedna z wielu ulg podatkowych, które podlegają odliczeniu od podatku, a więc obniżają sam podatek, a nie podstawę opodatkowania, co dla przeciętnego podatnika jest bardzo korzystne i w wielu przypadkach pozwala uzyskać zwrot nadpłaconego podatku z urzędu skarbowego. Aby móc skorzystać z tej ulgi wystarczy spełnić kilka warunków.

Ulga prorodzinna – kto może z niej skorzystać?

Katalog podatników, którzy mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej jest krótki. Do uprzywilejowanej grupy należą podatnicy, którzy w danym roku podatkowym sprawowali władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, a także osoby, które pełniły funkcję opiekuna prawnego w sytuacji, w której dziecko z nimi zamieszkiwało, lub funkcję rodziny zastępczej. Co do zasady, ulga przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci niepełnoletnich, jednak przewidziano również wyjątki. Te zostały szerzej opisane w artykule https://www.pitax.pl/wiedza/mniejsze-podatki/ulga-prorodzinna/. Oprócz prawnej opieki nad dzieckiem, rodzice lub opiekunowie powinni korzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych, a jeśli posiadają jedno dziecko, muszą spełnić również kryterium dochodowe. Ulga nie przysługuje rodzicom lub opiekunom jednego dziecka, jeśli ich łączne dochody przekroczyły w roku podatkowym 112 tys. W przypadku osób samotnie wychowujących dziecko, limit ten wynosi 56 tys. zł.

Wypełnianie deklaracji PIT a ulga na dzieci 

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać ci podatnicy, którzy wybiorą rozliczenie PIT za 2019 rok na druku PIT-36 lub PIT-37. Wysokość ulgi wykazywana jest w załączniku PIT/O, czyli formularzu, który dotyczy ulg podatkowych. Wykonując rozliczenie deklaracji PIT i załącznika PIT/O należny przygotować numer PESEL lub imię, nazwisko i datę urodzenia dziecka lub dzieci – te dane trzeba wykazać w załączniku. Ulga jest należna za każdy miesiąc opieki nad dzieckiem, przy czym wystarczy, aby opieka ta była sprawowana przynajmniej przez jeden dzień w miesiącu.

Wysokość ulgi w PIT 2020 jest limitowana. Na pierwsze i drugie dziecko wynosi po 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 rocznie na każde dziecko. Wraz ze wzrostem liczby dzieci, rośnie również ulga na każde kolejne dziecko. Za trzeciego potomka rodzic może odliczyć sobie 2000,04 zł rocznie, a na czwarte i kolejne dziecko – do 2700 zł rocznie.

 

Shares: