Finanse

Rozliczanie leasingu operacyjnego – wszystko, co musicie wiedzieć

Rozliczenie leasingu operacyjnego nie jest łatwą sprawą, gdyż trzeba wziąć pod uwagę nie tylko raty, ale również koszty eksploatacyjne czy koszty ubezpieczenia. Prowadzenie ksiąg wymaga znajomości zasad, kiedy leasing może być uznany jako operacyjny, a kiedy mamy do czynienia z leasingiem finansowym. Bywa, że pod względem podatkowym leasing operacyjny księgowo jest uznawany za finansowy, a leasing finansowy księgowo uznawany jest za operacyjny podatkowo. Warto zatem dowiedzieć się więcej na temat tego sposobu finansowania i ograniczania kosztów działalności przedsiębiorstwa.

Kiedy leasing uznawany jest za operacyjny?

rozliczanie fakturZasadniczo w leasingu operacyjnym kosztami są raty leasingowe, natomiast w leasingu finansowym odsetkowa część raty leasingowej i odpisy amortyzacyjne. Pojęcia leasingu nie są identycznie ujęte w ustawie o rachunkowości i ustawie podatkowej. W związku z czym następuje ich rozróżnienie w rozliczeniach księgowych i podatkowych. Jeżeli umowa nie spełnia żadnego z siedmiu warunków zawartych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości może być kwalifikowana jako leasing operacyjny. Jakie to warunki? Jeśli umowa przenosi własność przedmiotu po jej zakończeniu na korzystającego bądź pozwala na nabycie przedmiotu po zakończeniu leasingowania po cenie niżej niż rynkowa z dnia nabycia, to mamy do czynienia z leasingiem finansowym. Jeżeli okres, na który została zawarta umowa leasingowa odpowiada okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego i nie jest on krótszy niż ¾ tego okresu, a ponadto prawo własności co do przedmiotu umowy może zostać przeniesione po jej zakończeniu na leasingobiorcę również mamy do czynienia z leasingiem finansowym. Jeżeli umowa zakłada przedłużenie po jej zakończeniu na korzystniejszych warunkach lub umożliwia zawarcie kolejnej umowy o użytkowanie przedmiotu, który jej podlega także nie możemy uznać jej za leasing operacyjny. Kiedy wypowiedzenie wiąże się z poniesieniem kosztów i strat przez korzystającego występuje ta sama sytuacja prawna dotycząca rozliczeń księgowych. Z leasingiem finansowym mamy do czynienia, jeśli suma opłat ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie obowiązywania przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu, przy czym do tej sumy nie dolicza się świadczeń dodatkowych czy ubezpieczenia. W sytuacji gdy przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego także mówimy o leasingu finansowym. Zatem, jeśli umowa nie spełnia żadnego z powyższych kryteriów może być uznana za leasing operacyjny. Wszystkie zawiłości rachunkowości może wyjaśnić nam firmowa lub zdalna księgowość. Mysłowice są miastem, gdzie wielu przedsiębiorców korzysta z możliwości konsultacji, jak również prowadzenia ksiąg rachunkowych przez zewnętrzne biuro księgowe.

Jakie nastąpiły zmiany w leasingu operacyjnym?

księgowość grafikaW 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące rozliczeń związanych z samochodami osobowymi użytkowanymi w firmie na podstawie umowy leasingowej. Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wyższej wartości, podobnie wyższą wartość można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, co odnosi się do leasingu operacyjnego. Limit wynosi 150 tys. zł. Wartość powyżej 150 tys. zł nie może zostać zaliczona do kosztów, w związku z czym przy sprzedaży samochodu można stracić.

Jak rozlicza się leasing operacyjny po zmianach?

W przypadku leasingowania samochodów o wartości 230 tys. zł użytkowanych w trybie mieszanym, zatem na potrzeby działalności, a także prywatnie jedynie 65% raty można zaliczyć do kosztów, co wynika z prostego obliczenia. Trzeba wiedzieć, że to ograniczenie stosowane jest do raty kapitałowej, a nie odsetkowej. Zatem do 65% raty kapitałowej dolicza się odsetkową i ta kwota widnieje w kosztach uzyskania przychodów.

Rozliczenie kosztów eksploatacyjnych i ubezpieczenia

W przypadku leasingu musimy ująć w naszych kosztach również te poniesione w ramach eksploatacji samochodów, czyli np. koszty benzyny. W trybie mieszanym do kosztów można zaliczyć jedynie 75% każdego wydatku eksploatacyjnego. 100% dotyczy użytkowania samochodu tylko na użytek firmowy. Zatem ta kwota zaliczana jest do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku polisy ubezpieczeniowej wartość ubezpieczenia, którą należy doliczyć do kosztów uzyskania przychodów także liczona jest według limitu 150 tys. zł. Zatem, gdy podatnik decyduje się na polisę o wartości 200 tys. zł może zaliczyć 75% wartości ubezpieczenia AC oraz w 100% ubezpieczenie OC i NNW.

Zasady leasingu operacyjnego są bardzo skomplikowane, a przedstawione przez nas kwestie to jedynie „kropla w morzu” możliwości. Dlatego warto korzystać z usług profesjonalistów w zakresie rachunkowości.

Shares: