Finanse

Ubezpieczenie pożyczki – czym jest i jak działa?

Ubezpieczenie pożyczki to dodatkowa usługa, z której może skorzystać osoba, która zdecyduje się na zaciągnięcie pożyczki gotówkowej. Takie ubezpieczenie może obejmować różne warianty i jest zabezpieczeniem nie tylko dla pożyczkobiorcy, ale też dla banku, który takiej pożyczki udziela. Czym dokładnie jest i jak działa ubezpieczenie pożyczki?

Czym jest ubezpieczenie pożyczki?

Ubezpieczenie pożyczki gotówkowej to nic innego, jak zabezpieczenie spłaty zadłużenia. Takie ubezpieczenie przydaje się, np. gdy pożyczkobiorca straci pracę, ciężko zachoruje lub na wypadek śmierci i nie jest w stanie dalej spłacać kredytu. W tej sytuacji, ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia części, a niekiedy również całości zadłużenia. Tym samym, ubezpieczenie pożyczki zabezpiecza dwie strony umowy pożyczkoobiorcę i bank, który udzielił pożyczki.

W jakich sytuacjach najczęściej działa ubezpieczenie pożyczki?

  • Utrata pracy
  • Pobyt w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku
  • Poważne zachorowanie
  • Śmierć pożyczkoobiorcy

Ubezpieczenie pożyczki na wypadek śmierci pożyczkobiorcy pozwala uchronić rodzinę zmarłego od odziedziczenia zobowiązania. W takim przypadku ubezpieczyciel spłaca pozostałą kwotę zadłużenia do banku. .

Ubezpieczenie pożyczki – obowiązkowe czy nie?

Do pożyczki dostępnej w PKO BP można dodatkowo wykupić ubezpieczenie, ale nie jest ono obligatoryjne. Oznacza to, że każdy chętny klient może skorzystać z tego rozwiązania, ale nie musi. Banki czasem stosują praktykę, zgodnie z którą klienci, którzy zdecydują się wykupić ubezpieczenie pożyczki, mogą liczyć na atrakcyjniejszą ofertę kredytową, np. niższe oprocentowanie lub brak prowizji. Trzeba przy tym pamiętać, że ubezpieczenie to dodatkowy koszt, który pobierany jest z góry za cały okres przy zawieraniu umowy pożyczki gotówkowej.

Jak działa ubezpieczenie pożyczki w PKO BP?

Decydując się na wykupienie ubezpieczenia pożyczki w PKO BP, kredytobiorca zyskuje dwa rodzaje ubezpieczenia: na życie i na wypadek trudnych sytuacji losowych. Pierwsze z nich to gwarancja pomocy dla bliskich, w razie śmierci kredytobiorcy. Drugie jest zabezpieczeniem dla samego pożyczkodawcy, np. na wypadek utraty stałego źródła dochodu, poważnej choroby lub pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Jak widać, wykupienie ubezpieczenia pożyczki wiąże się z wieloma benefitami, dlatego, chociaż nie jest obowiązkowe, warto się na nie zdecydować

Shares: