Dom

Sprzątanie po remoncie zalanego przez Ciebie mieszkania sąsiada? Sprawdź, dlaczego warto wybrać OC w życiu prywatnym, a także ubezpieczenie mienia.

Zdarzenia losowe, które mają miejsce w budynkach wielomieszkaniowych, dotyczą często nie tylko bezpośrednio własnego mienia, ale też mienia sąsiadów. Do takich sytuacji z całą pewnością można zaliczyć zalanie mieszkania sąsiada. Warto więc wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, które będzie chronić Cię na wypadek szkody wyrządzonej osobom trzecim. Tego rodzaju zabezpieczenie pomoże w pokryciu kosztów zdarzenia i sprzątania w mieszkaniu.

Z tekstu dowiesz się:

  • jakie zalety ma OC w życiu prywatnym,
  • dlaczego w wypadku zalania ubezpieczenie mienia jest dobrym rozwiązaniem.

Jeśli zastanawiasz się, z jakiego ubezpieczenia OC w życiu prywatnym warto skorzystać, zapoznaj się z pakietem ERGO 7 od ERGO Hestii. Wraz z ubezpieczeniem mienia od ognia i zdarzeń losowych stanowi pakiet zabezpieczeń przed wieloma nieprzewidzianymi zdarzeniami, takimi jak np. zalanie.

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – zalety tego ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym dostępne w pakiecie ERGO 7 od ERGO Hestii obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody, które zostały wyrządzone innym osobom.

Kto zgłasza wystąpienie szkody? To zadanie poszkodowanego, który – jeśli chce uzyskać odszkodowanie – musi wskazać numer polisy ubezpieczonego. Twoim obowiązkiem jest więc podanie tego numeru, aby sąsiad mógł otrzymać odszkodowanie za powstałą szkodę. Możesz zostać też poproszony przez ubezpieczyciela o oświadczenie, w którym potwierdzisz okoliczności zdarzenia.

Zakresem ubezpieczenia mogą być objęte zarówno szkody wyrządzone na osobie, jak i w mieniu osób trzecich, np. wskutek zalania mieszkania, jednak warto pamiętać, że ubezpieczeniem jest objęte tylko zalanie spowodowane zawinionym działaniem.

Remont po zalaniu – dlaczego warto wykupić ubezpieczenie mienia?

W ramach pakietu ubezpieczeń ERGO 7 wybrać Ubezpieczenie mienia, które idealnie uzupełnia OC w życiu prywatnym. Dzięki otrzymanym środkom z odszkodowania możesz sfinansować m.in. remont ściany czy naprawę sufitu po zalaniu. Dodatkowo ubezpieczenie pozwoli Ci także odkupić mienie zniszczone przez zalanie.

Dlaczego Ubezpieczenie mienia i OC to dobre połączenie? Dzięki wykupieniu takiego pakietu można mówić o szerokiej ochronie przed finansowymi skutkami zalania.

Wykupienie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym oraz Ubezpieczenia mienia w ramach pakietu ERGO 7 zapewnia kompleksową ochronę przed finansowymi konsekwencjami szkód, które wyrządzisz osobom trzecim lub ich mieniu, a także szkód w ubezpieczonym mieniu.

Niniejsza informacja jest materiałem marketingowym Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA.

Szczegółowe informacje o opisywanych produktach, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności znajdziesz w aktualnych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia ERGO 7 dostępnych na stronie internetowej ERGO Hestii.

Shares: