Finanse

PIT 36L – kto powinien go rozliczyć?

Wszyscy podatnicy do końca kwietnia muszą rozliczyć swoje dochody z ubiegłego roku w urzędzie skarbowym. W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz. Wybór formularza jest zależny od rodzaju płaconych podatków. Jeśli posiadamy pozarolniczą działalność gospodarczą i płacimy tzw. podatek liniowy, to powinniśmy rozliczyć PIT 36L. Za niezłożenie tej deklaracji podatkowej w terminie grozi nam kara grzywny. Warto więc dowiedzieć się dokładnie, kto powinien rozliczyć PIT 36L i jak to zrobić poprawnie.

Czym jest PIT 36L?

PIT 36L to formularz, który służy do rozliczenia ubiegłorocznych dochodów w urzędzie skarbowym. Jest on przeznaczony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. Osoby rozliczające się z deklaracji PIT 36L muszą od swoich dochodów odprowadzać podatek liniowy. Oznacza to, że niezależnie od kwoty swojego dochodu ich podatek jest stały i wynosi 19%.

Podatek liniowy nie jest nikomu narzucany. Wybór tej formy opodatkowania dochodów jest dobrowolny. Każdy podatnik z zasady odprowadza podatki od dochodu na ogólnych zasadach. Jeśli więc podatnik chce odprowadzać od swoich dochodów podatek liniowy i rozliczać się za pomocą formularza PIT 36L, to musi złożyć odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego.

PIT 36L – ulgi i odliczenia

Przedsiębiorca, który rozlicza się z deklaracji PIT 36L, ma prawo do następujących ulg i odliczeń:

  • Pomniejszenie przychodu o koszty jego uzyskania
  • Odliczenie od dochodu zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne
  • Odliczenie od podatku zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne
  • Ulga dla osób, które uzyskują dochody za granicą
  • Ulga na działalność badawczo-rozwojową
  • Ulga termomodernizacyjna
  • Ulga Ip Box, czyli obniżenie do 5% składki na podatek dochodowy
  • Wpłata na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
  • Przekazanie 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Prawo to tracimy, gdy deklarację PIT 36L złożymy po terminie.

Złożenie deklaracji PIT 36L nie pozwala na rozliczanie dochodów wspólnie z małżonkiem/małżonką oraz skorzystania z ulgi na dziecko. Nie ma również możliwości rozliczenia dwóch źródeł przychodu na jednej deklaracji podatkowej. Wszystkie pozostałe dochody np. z tytułu umowy o pracę należy więc rozliczyć na oddzielnej deklaracji.

Jak rozliczyć się z PIT 36L?

Rozliczenie pit 36L musimy złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku uzyskania przychodów. Deklarację składaną za 2021 rok możemy jednak złożyć aż do 2 maja 2022 roku, ponieważ 30 kwietnia wypada w sobotę.

Deklaracja PIT 36L musi zostać złożona we właściwym urzędzie skarbowym, czyli urzędzie najbliższym naszemu miejscu zamieszkania. Możemy zrobić to także drogą elektroniczną, podpisując się za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Deklaracji PIT 36L nie możemy podpisać za pomocą profilu zaufanego ani przesłać za pomocą platformy ePUAP.

PIT 36L możemy rozliczyć przy pomocy pełnomocnika. Musimy jednak wcześniej go do tego upoważnić. Złożenie elektronicznej deklaracji podatkowej PIT 36L przez pełnomocnika jest darmowe. Z kolei w przypadku rozliczenia dochodów w urzędzie za pełnomocnictwo musimy zapłacić 17 złotych.

Urząd Skarbowy ma prawdo do skorygowania złożonego zeznania podatkowego PIT 36L. Może to zrobić, gdy w zeznaniu pojawiły się błędy rachunkowe lub zostało ono wypełnione niezgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Podatnik może odwołać się od dokonanej korekty. Ma na to 14 dni od momentu otrzymania.

Shares: