Finanse

PIT 2 2023 – co trzeba wiedzieć?

Oświadczenie PIT 2 stało się bardziej popularne, ze względu na podniesienie kwoty wolnej od podatku w 2022 roku.  W przyszłym roku pojawią się kolejne zmiany związane z tym drukiem. Co trzeba wiedzieć na ten moment?

PIT 2 – co to właściwie jest? 

PIT 2 co to oznacza? Wiele osób zadaje sobie to pytanie. Oświadczenie PIT 2 2022, było prostym formularzem. Na druku podatnik oświadczał, że może skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek, czyli z ulgi podatkowej. Uprawniało go do tego nieotrzymywanie emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, lub w innym wypadku otrzymanie emerytury bądź renty za pośrednictwem płatnika i złożenie odpowiedniego wniosku, o którym więcej opisane jest w art. 34 ust. 2a. PIT-2 2022  mógł być również wypełniony przez podatników, którzy nie otrzymują FP lub FGŚP i nie osiągali dochodów z najmu czy dzierżawy.

Tylko podatnicy, którzy spełnili te warunki, mogli złożyć PIT-2. Formularz można było złożyć jedynie u jednego pracodawcy, nawet gdy osoba była zatrudniona w kilku miejscach. Kwestie za 2022 rok przestały obowiązywać w 2023 roku.

Na PITax.pl dowiesz się, jakie są korzyści podatkowe dla osób do 26 roku życia

PIT – 2 jakie zmiany?

PIT 2 w 2023 roku przeszedł dużą zmianę. PIT 2 – dla kogo w 2023? Druk 2023 jest oświadczeniem/ wnioskiem podatnika dla celów obliczania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na dokumencie podatnik będzie musiał wpisać wszystkie potrzebne informacje, które będą miały wpływ na ustalenie zaliczki na podatek dochodowy.

PIT-2 w 2023 największa zmiana dotyczy kwoty zmniejszającej podatek. Od 2023 roku będą z niej mogły skorzystać osoby, które osiągnęły przychody z:

  • wynagrodzenia na etacie, czyli umowy o pracę, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy czy pracy nakładczej,
  • wynagrodzenia pochodzącego z umów zlecenie/umów o dzieło,
  • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,
  •  praw majątkowych,
  • kontraktów menedżerskich,
  • emerytur i rent zagranicznych (PIT-2A),
  • stażu uczniowskiego lub praktyk absolwenckich (PIT-2A),

Dodatkowo kwota zmniejszająca podatek w PIT 2 2023 będzie mogła być podzielona i wykorzystana u 3 płatników, więc w 3 częściach. Jeden podatnik – 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300zł). Dwóch płatników-1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150zł). Trzech płatników -1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł).

W PITax.pl każdy druk 2023 jest aktualny

Kto składa PIT-2?

Kto musi złożyć PIT 2? Złożenie zaktualizowanego wzoru będzie miało duży wpływ na przychody czy dochody uzyskane po 31 grudnia 2022 roku. Jednak to od podatnika będzie zależało kiedy dokładnie złoży PIT 2. W przeciwieństwie do innych formularzy ten druk składa się do pracodawcy, a nie do urzędu skarbowego.

Dodatkowo PIT 2 daje możliwość dla osób do 26 roku życia, ponieważ można na nim zawnioskować o nieuwzględnienie ulgi dla takich osób lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodu. Można też zawrzeć informacje odnośnie niestosowanie tzw. autorskich kosztów uzyskania przychodu – 50% i niepobierania zaliczek w danym roku podatkowym, kiedy składany jest PIT-2.

Warto zastanowić się, czy się opłaca nam to. Złożenie PIT-2 jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem podatnika. Osoba, która wypełnia ten wniosek, powinna wypełnić jedynie te pola, które dotyczą jej sytuacji.

PIT – 2 do kiedy należy go złożyć?

Kiedy wiemy już co to jest PIT 2 i kto ma złożyć PIT 2. Warto dowiedzieć się do kiedy składać ten wniosek. PIT-2 najczęściej jest składany przed rozpoczęciem pracy u danego pracodawcy. Jednak nowe przepisy, które wprowadził Polski Ład, zezwoliły na złożenie druku w trakcie roku. Dzięki temu podatnik może go wprowadzić bądź wycofać, kiedy ma taką potrzebę.

W momencie, gdy wniosek zostanie złożony pracodawcy ma on obowiązek, na uwzględnienie go najpóźniej w kolejnym miesiącu, kiedy PIT 2 został złożony. Pracownik nie musi składać więcej druku, ponieważ obowiązuje on do odwołania. Nie trzeba składać go co roku. Raz złożone podanie obowiązuje w kolejnych latach w danym przedsiębiorstwie. Trzeba pamiętać o wyjątku, czyli oświadczeniu w sprawie niepobierania zaliczek na podatek w danym roku, ponieważ ten wniosek wymaga corocznego składania.

PIT- 2 będzie obowiązywał do czasu naszego wycofania bądź zmiany w prawie.

Sprawdź na PITax.pl co to jest PIT 2 i czy możesz na nim zyskać

 Odpowiedzialność za prawidłowe złożenie formularza

Wiadomo już PIT 2 – o co chodzi, ale na kim spoczywa odpowiedzialność za jego złożenie? Wszystkie wnioski od 2023 roku dotyczą indywidualnej sytuacji płatnika. Pracodawca nie ma prawa weryfikować i sprawdzać co napisał pracownik. Nie może też decydować czy zamieszczone informacje są prawdziwe. Powinien on ustalić zaliczki zgodnie z informacjami, jakie przekazał mu pracownik.

Odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie druku ciąży więc na pracowniku. Jeśli jego sytuacja ulegnie zmianie na nim ciąży obowiązek, by zmieniać dane w formularzu. Ewentualne błędy, które zostały popełnione świadomie bądź nieświadomie zostaną kolejno zweryfikowane przez urząd skarbowy, w momencie, gdy będzie on podatnika rozliczać za cały rok.

Podatnik może wcale nie składać tego dokumentu, wtedy płatnik podatku będzie naliczać zaliczkę na ogólnych zasadach. Pracownik może także złożyć jedynie część wniosków.

Shares: