Finanse

Lokata czy konto oszczędnościowe? Zestawienie możliwości, wad i zalet

Każdy, kto zaczyna myśleć o oszczędzaniu pieniędzy, szuka najlepszych dla siebie instrumentów finansowych. Najpopularniejszymi są lokaty bankowe i konta oszczędnościowe. Co lepiej wybrać? Okazuje się, że wszystko zależy przede wszystkim od indywidualnej sytuacji finansowej oraz postawionych celów.

Bankowe lokaty terminowe są relatywnie bezpiecznym rozwiązaniem, mającym na celu głównie ochronę kapitału przed dewaluacją pieniądza spowodowaną np. inflacją. Konto oszczędnościowe z kolei gwarantuje tylko minimalne stopy zwrotu, lecz jego elastyczność i możliwość wypłat czynią je atrakcyjnym rozwiązaniem dla każdego. Co zatem jest lepsze – lokata czy konto oszczędnościowe? Sprawdź!

Lokata terminowa – sposób na zabezpieczenie kapitału?

Z badań wynika, że w Polsce to właśnie lokaty terminowe uchodzą za najbezpieczniejszy sposób oszczędzania. Nie jest to do końca prawdą – bank może zbankrutować i stać się niewypłacalny. Na tej płaszczyźnie względnie bezpieczniejsze mogą być obligacje skarbowe. Z drugiej strony dla większości inwestorów taka sytuacja nie będzie zagrożeniem – zgodnie z prawem Bankowy Fundusz Gwarancyjny udziela gwarancji wypłaty pieniędzy z lokaty w wysokości do równowartości 100000 euro. 

Relatywnie pewna lokata to tak naprawdę pożyczka, której udziela klient danemu bankowi w zamian za uzyskanie od niej odsetek. Najczęstszym horyzontem czasowym tego typu inwestycji jest okres od trzech miesięcy do kilku lat. Dużą zaletą lokat jest zysk, który w łatwy sposób może być oszacowany jeszcze przed samą inwestycją. Plusem wydaje się także mnogość instytucji bankowych na polskim rynku, która wymusza pewną konkurencyjność między nimi przekładającą się na atrakcyjniejsze oferty dla klienta. Zawsze przed wyborem konkretnego rozwiązania warto porównać ze sobą wszystkie oferty, by wybrać tę najlepszą. Z tego powodu wartym polecenia jest sprawdzanie różnych propozycji za pomocą porównywarek ofert.

Co należy do największych wad lokat bankowych? Z pewnością pewne widmo utraty odsetek w sytuacji, gdy na skutek nieoczekiwanych przyczyn nastąpi konieczność wypłaty środków przed terminem zakończenia lokaty zawartym w umowie. Innym mankamentem jest stosunkowo niskie oprocentowanie. Przy inflacji w okolicach 3% lokata oprocentowana nawet na 4% może jedynie zabezpieczać pieniądz przed utratą, a nie pomnażać go, gdyż czynników dewaluujących pieniądz jest znacznie więcej.

Konto oszczędnościowe – rozwiązanie dla potrzeb bieżących

Mówiąc o stopie oprocentowania w przypadku lokat, trudno nie wskazać na tę samą wadę odnośnie do kont oszczędnościowych. Podobnie jak lokaty, są one oprocentowane nisko, zwykle jeszcze niżej. Oprocentowanie jest zwykle stałe, a nie zmienne, a więc środki są także narażone na dewaluację.

Konto oszczędnościowe, często połączone z tradycyjnym rachunkiem indywidualnym, jest jednak świetną opcją gwarantującą minimalne oszczędności z dnia na dzień. Zaletą takiego rachunku jest możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie bez utraty odsetek. Z rachunku oszczędnościowego można wypłacić dowolną kwotę w dowolnym momencie, a pieniądze, które na nim pozostały, nadal będą oprocentowane.

Użytkownicy tego rozwiązania nie mogą oczekiwać na zauważalne pomnożenie kapitału. Nie znaczy to jednak, że nie warto z niego korzystać. Lepiej przecież przechowywać pieniądze potrzebne do codziennych potrzeb na koncie oprocentowanym nisko, niż na koncie nieoprocentowanym.

Shares: