BiznesFinanse

Marża a narzut – czy to jest to samo? Jak je obliczać?

Pojęcia takie jak “marża” oraz “narzut” bardzo często stosowane są jako zamienne. To jest jednak poważny błąd! Nigdy nie wolno traktować ich jako synonimów, ponieważ może to sprowadzić niemałe kłopoty na naszą firmę. Czym się zatem różnią i jak należy je obliczać? O tym piszemy w artykule.

Czym jest marża?

Odpowiedź na pytanie o różnice między tym, czym jest marża a narzut należy zacząć od zdefiniowania pojęć. Zacznijmy od pierwszego z nich. Marża to stosunek zysku do ceny sprzedaży. Może być wyrażana za pomocą kwoty (marża kwotowa) lub też jako wartość procentowa (marża procentowa). Przykładowo, jeśli produkt zakupiony za 20zł sprzedamy za 30zł, wtedy marżą kwotową będzie 10zł. Procentową wartość tego wskaźnika można natomiast wyliczyć według poniższego wzoru:

marża procentowa = marża kwotowa ÷ cena sprzedaży × 100%

W podanym wyżej przykładzie marża wyniesie zatem 33%.

Czym jest narzut?

Pojęcie narzutu, jak zostało wspomniane, jest czymś odmiennym od marży, inaczej też będziemy je obliczać. Pod terminem narzut rozumiemy stosunek zysku do ceny zakupu. Liczbowo będzie to wyglądać identycznie, ponieważ wyliczamy je odejmując od ceny zakupu cenę sprzedaży. Różnica w pojęciach marża a narzut będzie jednak doskonale widoczna w wartościach procentowych. Narzut procentowy obliczamy następująco:

narzut procentowy = (cena sprzedaży – cena zakupu) ÷ cena zakupu × 100%

Odwołując się zatem do przykładu, na którym się opieramy narzut wyniesie w tym wypadku 50%. Widać więc wyraźnie, że mimo podobieństw, nie są to pojęcia tożsame.

Marża a narzut – różnica

Mając na uwadze podobieństwa jakie marża a narzut pokazują w praktyce łatwo zrozumieć, dlaczego są one często mylone. Być może obliczanie wartości procentowych jest dobrym pomysłem na weryfikację faktycznych różnic, w każdym razie bezwzględnie należy pamiętać, że nie są to pojęcia tożsame. Warto zwrócić przy tym uwagę na kilka faktów:

  • dodatni narzut procentowy jest zawsze wyższy niż dodatnia marża procentowa
  • ujemny narzut procentowy jest zawsze niższy niż ujemna marża procentowa
  • marża procentowa może wynieść więcej niż 100%, natomiast narzut procentowy nigdy nie przekroczy tej wartości

Marża a narzut – dlaczego ta różnica jest ważna?

Biorąc pod uwagę przedstawione w artykule informacje pozostaje jeszcze odpowiedzieć na pytanie, dlaczego znajomość tej różnicy jest tak istotna. Przede wszystkim wiedza o tak podstawowych pojęciach i umiejętność ich rozróżnienia jest niezbędnym elementem naszej wiarygodności w biznesie. Ignorancja może bardzo łatwo wyjść na jaw w czasie biznesowego spotkania, a to nie stawia firmy w pozytywnym świetle z perspektywy jej kontrahentów.

Ponadto rozumienie różnicy między marżą a narzutem jest istotne z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pomyłki w tym względzie mogą się odbić finansowo na prowadzonej działalności gospodarczej. Również odbije się to na klientach, ponieważ nieprawidłowe odczytywanie wskaźników będzie prowadzić do błędnego ustalania polityki cenowej, w wyniku czego ceny oferowanych produktów lub usług mogą być zbyt wysokie (co odstraszać będzie potencjalnych nabywców) lub zbyt niskie (co z kolei będzie powodować niepotrzebne straty lub wręcz sprowadzać firmę poniżej poziomu rentowności).

Powyższa wiedza to szczegóły należące jednak do podstaw sprawnego działa firmy. Jak wiadomo “diabeł tkwi w szczegółach”, dlatego warto mieć świadomość tych niuansów i pilnować, by znali je również zatrudnieni pracownicy. Edukacja i unikanie błędów to najlepsza droga do sukcesu.

Shares: