Zdrowie

Kurs pierwszej pomocy w Krakowie – po co i gdzie go zrobić?

Kraków to wspaniałe miasto z tradycją. Wielokrotnie zapisywało się na kartach historii, dlatego dziwi, że jest ono oblegane przez turystów. Nie będziemy zajmować się jednak podróżowaniem i zabytkami, a możliwościami, które Kraków jest w stanie zaoferować mieszkańcom i osobom zainteresowanym rozwojem zawodowym. Mowa o KPP, czyli kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Jak wygląda kurs KPP i na co należy się przygotować? Co wniesie ono do Waszego życia? Tego wszystkiego dowiecie się z dalszej części materiału.

Uzyskaj tytuł ratownika 

Ratownik KPP jest osobą uprawnioną do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i spełniająca wymagania z art. 13 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dn. 8 września 2006 r.[1]. 

Ratownik KPP może podejmować się następujących czynności:

 • resuscytacji krążeniowo–oddechowej (RKO) bezprzyrządowej i przyrządowej, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem zewnętrznego defibrylatora automatycznego, z przestrzeganiem jego zaleceń, 
 • tamowania krwotoków zewnętrznych oraz zaopatrzenia ran, 
 • unieruchomienia złamań oraz podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć, 
 • ochrony przed wychłodzeniem i przegrzaniem, 
 • prowadzenia wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego, 
 • stosowania tlenoterapii, również przy zastosowaniu respiratora transportowego, 
 • ewakuacji ze strefy zagrożenia, 
 • wsparcia psychicznego poszkodowanych, 
 • prowadzenia segregacji wstępnej w zdarzeniach masowych, 
 • opieki nad poszkodowanymi w miejscu wyznaczonym na terenie akcji ratowniczej, we współpracy z zespołami ratownictwa medycznego.

Wiele godzin zdobywania wiedzy i doświadczenia 

Kilkugodzinne zajęcia z pierwszej pomocy zazwyczaj są jedynie omówieniem zagadnień teoretycznych. Uczestnicy (nawet ci z najwyższymi ambicjami) po pewnym czasie zaczynają odczuwać zmęczenie, co negatywnie przekłada się na przyswajanie przez nich wiedzy. Profesjonalnie przygotowany kurs KPP powinien skupiać się na zajęciach praktycznych. Dzięki temu kursanci poznają zachowania w sytuacjach ekstremalnych i sami zweryfikują swoją sprawność. 

Przykładem może być kurs KPP w Krakowie oferowany przez Centrumratownictwa.pl. Podczas 66 godzinnego kursu, 33 godziny przeznaczone są na zajęcia praktyczne i aż 7 na ćwiczenia. Warto więc na bieżąco sprawdzać kolejne daty i miejsca szkolenia, które regularnie organizowane są również w Krakowie. 

Jak krok po kroku wygląda kurs KPP

Wszystkie części kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy podzielone zostały na moduły teoretyczne i praktycznie. W czasie trwania szkolenia jest również czas na ćwiczenia, a dokładnie aż 7 godzin. 

Przykładowo:

 • Pierwsze 60 minut poświęcone jest podstawą prawnym organizacji ratownictwa medycznego. Jest to jedynie szybkie wprowadzenie teoretyczne. 
 • Następnym tematem jest bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia. W tym module kursanci odbywają 2-godzinny wykład i przechodzą do godzinnej praktyki. 

Każda część kursu ma indywidualny podział i często zdarza się, że ilość zajęć praktycznych jest większa niż teoretycznych. Dzięki temu interesanci zdobywają umiejętności pozwalające uniknięcia zaskoczenia, gdy sytuacja jest ekstremalna. Ćwiczenia są oczywiście jedynie inscenizacją, lecz kadra szkoleniowa jest tak przygotowana, że wszyscy interesanci mogą być w pierwszej kolejności zaskoczeni poziomem realizmu. 

Ostatnim etapem kursu KPP jest egzamin. W pierwszej części teoretycznej, kursanci muszą odpowiedzieć przynajmniej na 27 z 30 pytań. Jeśli zdobędą minimalny próg 90%, mogą przejść do części praktycznej. Polega ona na wykonaniu dwóch losowych zadań i przeprowadzeniu resuscytacji krążeniowo–oddechowej na fantomie. 

 

Shares: