EdukacjaZdrowie

Kto powinien zainteresować się studiami MBA w Ochronie Zdrowia?

Studia MBA w Ochronie Zdrowia to program kształcenia kadry kierowniczej szpitali i placówek medycznych, który umożliwia zdobycie przydatnej w zarządzaniu wiedzy oraz praktycznych umiejętności. Uzyskanie dyplomu studiów MBA w Ochronie Zdrowia, zwalnia z obowiązkowego egzaminu potwierdzającego kompetencje menedżerów szpitali (zgodnie z projektem ustawy o modernizacji i poprawie efektywności funkcjonowania szpitali z dn. 29.12.2021 r.). Warto pamiętać, że po 30.06.2024 r. każdy kierownik placówek medycznych musi wykazać się dokumentem potwierdzającym jego umiejętności – jest to konieczny warunek, aby zostać wpisanym na listę menedżerów prowadzoną przez Agencję Rozwoju Szpitali.

Dla kogo są przeznaczone studia MBA w Ochronie Zdrowia?

Reforma Ochrony Zdrowia, aby była skuteczna, musi przebiegać na każdym szczeblu zarządzania. Studia MBA w Ochronie Zdrowia są kierowane przede wszystkim do dyrektorów szpitali, ale także do:

  • ordynatorów oddziałów i lekarzy,
  • przełożonych pielęgniarek,
  • przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego,
  • przedstawicieli władz i pracowników administracji państwowej oraz samorządowej, związanych z wdrażaniem polityki zdrowotnej,
  • pracowników NFZ i innych instytucji korzystających z funduszy przeznaczonych na opiekę zdrowotną.

Zalety studiów MBA w Ochronie Zdrowia

Zarządzanie organizacją, udoskonalanie jej funkcjonowania oraz rozwój pracowników, są wyzwaniami, które wymagają gruntownej wiedzy oraz specyficznych umiejętności. Przed menedżerami szpitala stają jeszcze trudniejsze zadania, ponieważ muszą oni dbać także o bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników oraz pacjentów.

Studia MBA w Ochronie Zdrowia to sposób na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy. Uczą także, jak wykorzystywać ją w praktyce dla poprawy sytuacji szpitali. Program merytoryczny umożliwia kadrze zarządzającej:

  • uporządkowanie oraz poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, prawa oraz nowych technologii w medycynie (m.in. zastosowania AI w placówkach medycznych),
  • przygotowania się do umiejętnego zarządzania ryzykiem, procesami biznesowymi, jakością, projektami, zmianą i kapitałem ludzkim,
  • rozwój kompetencji poprawiających komunikację, negocjacje biznesowe oraz autoprezentację.

Studiowanie w gronie doświadczonych menedżerów z branży związanej z ochroną zdrowia, pozwala na poszerzenie horyzontów i nowe spojrzenie na zawodowe wyzwania. Interaktywna forma zajęć sprzyja nawiązywaniu relacji biznesowych, które są przydatne także poza murami szkoły.

mba-ochrona-zdrowia.jpg

MBA w Ochronie Zdrowia – możliwe ścieżki studiów

Czas edukacji na studiach MBA w Ochronie Zdrowia, w dużej mierze zależy od preferencji studenta. Ponieważ poziom wiedzy i kompetencji menedżerów szpitali w Polsce jest różny, szkoły biznesu przygotowujące programy merytoryczne wykazały się dużą elastycznością. Niektóre placówki dydaktyczne oferują możliwość uczenia modułowego lub wyboru przedmiotów nauczania, które najbardziej interesują kandydatów na studia.

Ciekawym rozwiązaniem jest także możliwość wyboru szybkiej ścieżki edukacji (trwającej 1,5 roku) lub pełnej (obejmującej 3 lata kształcenia) – taką możliwość daje np. Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Studenci po ukończeniu pierwszego roku studiów podejmują decyzję, który wariant edukacji wybierają. Ważne jest to, że każdy z nich umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kompetencje menedżera pracującego w Ochronie Zdrowia.

Shares: