Pozostałe

Kiedy pracownik musi stosować odzież ochronną lub roboczą?

Wiesz, co jest najtrudniejsze w przepisach BHP? Odnalezienie tych właściwych. Oczywiście właściciele firm powinni zaznajomić się z odpowiednimi paragrafami. Co więcej, muszą zapewnić osobom zatrudnionym przeszkolenie w tym zakresie. 

Wbrew pozorom nie jest to wyłącznie nudny instruktaż, który trzeba zaliczyć, by pracować na danym stanowisku. Jeśli Ty lub Twoi podwładni nie dostosujecie się do każdego słowa, musisz się liczyć z karami finansowymi. Znacznie większe problemy czekają Cię jednak, gdy naprawdę dojdzie do groźnego wypadku. Wówczas grozi Ci co najmniej kara pozbawienia wolności do lat 3. Nie mówiąc już o prostych, ludzkich wyrzutach sumienia.

Nic więc dziwnego, że szukasz informacji na temat odzieży ochronnej i roboczej. W tym miejscu dowiesz się, z jakimi aktami prawnymi trzeba się w tym celu zapoznać. Zrozumiesz też kilka związanych z nimi zagadnień.

Które przepisy dotyczą odzieży roboczej i ochronnej?

Na początku warto zajrzeć do  art. 237 Kodeksu pracy. Znajdziesz w nim podstawowe informacje o obowiązkach pracodawcy w zakresie dostarczenia pracownikom ubrań roboczych i ochronnych. Za każdym razem, gdy wspomina się tu o środkach ochrony indywidualnej, trzeba mieć na uwadze, że oznacza to również odzież ochronną, w tym jednorazową. Kiedy mowa o odzieży roboczej, dotyczy to bluz, kamizelek, kombinezonów czy obuwia na zmianę. Odzież robocza różni się bowiem od ochronnej tym, że nie zabezpiecza przed uszczerbkiem na zdrowiu lub utratą życia.

Drugim aktem prawnym, który będzie Cię interesować, są Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Art. 237 KP precyzuje, że do ich sporządzenia są zobowiązani Minister Pracy i Polityki Socjalnej, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej oraz inni ministrowie właściwi dla określonych rodzajów prac.

Czy ubranie robocze trzeba zapewnić każdemu pracownikowi?

Nie. Musisz to zrobić jedynie w dwóch przypadkach. Przede wszystkim, gdy ubranie pracownika może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu podczas wykonywania obowiązków służbowych. Drugi powód wynika bardziej z chęci ochrony rzeczy lub osób, z którymi Twój podwładny ma do czynienia. 

Zdarza się, że zatrudniona przez Ciebie osoba będzie wolała korzystać z własnego ubrania roboczego. Możesz na to zezwolić, o ile nie narusza to wymienionych wyżej przepisów. Co ważne, niezależnie od tego, czy odzież roboczą dostarczasz Ty czy Twój pracownik, musi ona spełniać odpowiednie normy. Za użytkowanie własnej odzieży trzeba również wypłacać ekwiwalent pieniężny. Oczywiście o korzystaniu z własnych ubrań nie może być mowy, jeśli podczas pracy może dojść do ich silnego zabrudzenia, skażenia lub na materiale mogą pozostać zakaźne drobnoustroje.

Jak ustalić, jaka odzież ochronna jest potrzebna?

Kto najlepiej wie, z czym mają do czynienia ludzie na określonych stanowiskach w Twojej firmie? Pracownicy. To do nich warto zgłosić się po wskazówki, z jakimi zagrożeniami się mierzą. Zadbaj przy tym, by mieli poczucie, że im więcej niebezpiecznych sytuacji wymienią, tym lepiej dla całej firmy. Zdecydowanie taniej wychodzi dobra inwestycja w środki ochrony indywidualnej, niż późniejsze wypłacanie odszkodowań.

Rozmowy powinny również dotyczyć tego, jak często trzeba będzie wymieniać odzież ochronną. Wszystkie ustalenia należy zawrzeć w regulaminie zakładu pracy. Jeśli go nie masz, mogą stanowić załącznik do umowy o pracę. Pamiętaj przy tym, że masz obowiązek zapewnić środki ochrony indywidualnej nie tylko osobom zatrudnionym na stałe. Musisz zadbać również o tych, którzy wykonują dla Ciebie pracę w krótkim przedziale czasowym.

Dodatkowe obowiązki pracodawcy związane z odzieżą BHP.

Kto powinien dbać o pranie, odkażanie, odpylanie, konserwację i naprawę odzieży roboczej i ochronnej? Pracodawca. Wynika to bezpośrednio z art. 237 KP. Samo pranie można zlecić pracownikowi za jego zgodą. W takiej sytuacji poniesiesz jednak koszt zakupu służących do tego środków piorących. Co więcej, jeśli odzież nie jest w odpowiednim stanie, nie możesz dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków służbowych.

W tym momencie masz już ogólny zarys swoich obowiązków. Za chwilę zbierzesz informacje od zatrudnionych i określisz, jak najlepiej ich chronić. Wszystko, czego im potrzeba, znajdziesz w sklepie BHPOnline-24.pl. Zapraszamy Cię serdecznie także wtedy, gdy masz jeszcze tysiąc pytań do zadania.

Shares: