Prawo

Jak ograniczyć prawa rodzicielskie matce, która zaniedbuje swoje dzieci – krótki poradnik z zakresu prawa dla ojców. Czy mężczyzna może wywalczyć opiekę nad dziećmi?

Warto zauważyć, że w przeczeniach sądowych dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi po rozwodzie rodziców wiele się zmienia. Jeszcze kilka lat temu wyłączna opieka w 60% przyznawana była matce. Obecnie jest to 40%, gdyż sądy przyznają również opiekę naprzemienną, a także wyłączoną opiekę ojcom, jeśli uznają, że tak będzie dobrze dla dobra dziecka. Zatem zdarza się, że władza rodzicielska zostaje ograniczona w stosunku do matki.

Jakie są przesłanki do ograniczenia praw rodzicielskich matce dziecka?

Według prawa matki są traktowane tak samo jak ojcowie. Zatem w przypadku trwania w nałogach władza rodzicielska może im być całkowicie odebrana lub przynajmniej ograniczona, dotyczy to wszelkich przejawów zaniedbywania dzieci, na które oczywiście drugi rodzic musi mieć dowody. Film z lat 70-tych „Sprawa Kramerów” pokazuje, że nie tylko w Polsce są, czy były problemy z przyznawaniem praw do opieki ojcom, mimo że uchybienia matki były ewidentne. We wspomnianym filmie grana przez Meryl Streep bohaterka porzuca swoją rodzinę, gdyż ma dość tego, że nie może się spełniać w innych rolach, poza rolą matki i gospodyni domowej. Mimo, że ojciec podejmuje trud opieki po ucieczce matki, to w ostatecznej sądowej batalii przegrywa z matką dziecka. Takie historie zdarzają się i dzisiaj, jednak sąd zawsze ma za zadanie wyważyć wszystkie argumenty, tak by zwyciężyło dobro dziecka.

Czy raz wydane orzeczenie o ograniczeniu praw do opieki przez ojca może ulec zmianie?

Zdarza się, że kontakty dziecka z ojcem zostają przez sąd ograniczone do minimum, jednak ojciec się na to nie zgadza i uważa, że matka nastawia dziecko przeciwko niemu. Jeśli ma dowody na to, że matka jest niestabilna emocjonalnie i potrzebuje pomocy psychiatry, to może złożyć wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich i przyznanie mu wyłącznej opieki nad dzieckiem. Nawet jeśli w czasie rozwodu sąd orzekł inaczej, to dla dobra dziecka możliwe jest, że zmieni swoje orzeczenie.

Jak ojciec może starać się o ograniczenie praw rodzicielskich matki?

W powyższej opisanej przez nas sytuacji ojciec powinien wystąpić do sądu z wnioskiem o zmianę sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej. Dobro dziecka jest kwestią nadrzędną i nawet prawomocne postanowienie sądu może ulec zmianie. Wniosek o zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej może zostać uwzględniony przez sąd. Będzie on brał pod uwagę całość materiału dowodowego. Zatem jeśli ojciec uważa, że matka ma problemy psychiczne i jest to poparte opinią Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego, który wydał opinie w ramach wcześniejszej sprawy o ustalenie prawa do opieki nad dzieckiem, to taki dokument powinien dołączyć do wniosku. Jeśli zawarte jest w nim zalecenie o podjęcie leczenia w poradni zdrowia psychicznego, a matka tego zaniechała, to sąd może uznać, że ma to wpływ na dziecko i jego kondycję psychiczną, a tym samym przyznać opiekę ojcu.

Pamiętaj, że dziecko ma prawo do kontaktu z obojgiem rodziców

Jeśli rzeczywiście masz dowody na to, że Twoja była żona zaniedbuje dzieci, to powinieneś złożyć stosowny wniosek, który już omówiliśmy. Musisz jednak wiedzieć, że muszą być one niepodważalne. Sąd zawsze będzie dążył do tego, by dziecko miało kontakty z obojgiem rodziców, chyba że uchybienia matki w tym względzie są rażące. Zatem jeżeli matka nie ma nałogów, a jedynie leczy się psychicznie bądź jest przewlekle chora, to nie jest to przesłanka do odebrania jej władzy rodzicielskiej. Sąd może w szczególnych przypadkach ją ograniczyć. W kwestiach zdrowia psychicznego bardzo liczy się opinia biegłych z zakresu psychologii i psychiatrii, o które zapewne poprosi sąd. Pod tym kątem może być również przebadane dziecko, gdyż kluczową kwestią jest czy kondycja psychiczna matki ma wpływ na psychikę dziecka, a także jakie jest jego zdanie na temat ewentualnego zamieszkania z ojcem.

Kwestia ograniczenia praw rodzicielskich jest zawsze bardzo delikatna, gdyż zwykle uczucia jednego z rodziców są w tej sytuacji urażone. Bardzo rzadko zdarza się, że władza rodzicielska jest jednemu z rodziców odbierana, jednak w przypadku prawa do opieki nad dzieckiem, zwłaszcza dzieckiem starszym, ojciec nie stoi na straconej pozycji. W przypadku bardzo małych dzieci, jeśli nie ma rażących uchybień i zaniedbań ze strony matki, to jej przyznawana jest opieka. Zawsze jednak możesz umówić się na konsultację z prawnikiem i adwokatem z Warszawy, jeśli to temu sądowi rodzinnemu podlega Twoje dziecko. Polecamy zajrzeć na stronę kancelaria-kopko.pl.

Shares: