Biznes

Faktoring sposobem na poprawę płynności finansowej firmy

Firmy często mierzą się z brakiem płynności finansowej z powodu stosowania odroczonych terminów płatności za wykonane usługi lub sprzedane towary. Jest to duży problem zwłaszcza dla niewielkich biznesów na początku swojej działalności. Skorzystanie z umowy faktoringu umożliwia rozwiązanie tego problemu. Dowiedz się więcej na temat faktoringu dla firm.

1. Faktury z odroczonym terminem płatność a płynności finansowa

2. Faktoring dla Twojej firmy

Faktoring niepełny i pełny zyskuje na popularności wśród przedsiębiorców z wielu branż. Dzięki niemu można szybko poprawić płynność finansową i uzyskać pieniądze za niezapłacone faktury. Dowiedz się więcej na temat faktoringu i sprawdź, czy to rozwiązanie dla Ciebie.

Faktury z odroczonym terminem płatności a płynność finansowa

Wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności jest powszechne w niektórych firmach ze względu na specyfikę branży i oczekiwania klientów. Firma oczekuje na płatność za dostarczone towary lub wykonane usługi nawet przez kilkadziesiąt dni. W tym czasie nie otrzymuje żadnego przelewu, co może stanowić spore wyzwanie dla zachowania płynności finansowej. Wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności nie stanowi podstawy do odroczenia składek na ubezpieczenia i podatek. Przedsiębiorca musi również płacić wynagrodzenie pracownikom i regulować faktury za media, dostarczane surowce itp.

Zapoznaj się z informacjami na firmowakasa.pl

W przypadku faktoringu możliwa jest szybka poprawa płynności finansowej. Bez uzyskania wpływu na konto w ciągu kilku dni w części firm pojawia się bowiem ryzyko, że minie termin płatności innych zobowiązań, a przedsiębiorca nie będzie mieć gotówki na ich uregulowanie. Jeśli ryzyko utraty płynności finansowej jest wysokie, właściciel firmy powinien zastanowić się nad skorzystaniem z faktoringu. Faktor reguluje ustaloną kwotę na konto przedsiębiorstwa, a następnie czeka aż firma, na którą wystawiono fakturę, opłaci ją na jego konto. Tym samym dochodzi do cesji wierzytelności. Firma zyskuje w jej ramach około 90% wartości faktury, jednak nie musi w ogóle czekać na pieniądze.

W firmie faktoringowej można zdecydować się na faktoring jawny i cichy. W pierwszym przypadku instytucja faktoringowa wysyła powiadomienie o przejęciu wierzytelności. W drugim usługa faktoringu odbywa się bez wiedzy firmy, która ma opłacić fakturę. Płatność trafia na pierwotne konto, a następnie wystawca dokumentu oddaje ustaloną kwotę faktorowi. Dodatkowo w faktoringu ma miejsce przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy przez faktora.

Faktoring dla Twojej firmy

Faktoring online jest najwygodniejszą i najszybszą formą zawierania umowy faktoringowej. Dzięki niemu można wybrać zarówno faktoring eksportowy, jak i faktoring krajowy. Kiedy warto zdecydować się na współpracę z firmą faktoringową? Przede wszystkim warto o niej pomyśleć w przypadku ryzyka niewypłacalności z powodu zastosowania odroczonego terminu płatności za faktury. Równie dobrze sprawdza się jako sposób na podniesienie zdolności kredytowej, gdy firma potrzebuje pieniędzy na inwestycje związane z rozwojem lub zakupem surowców po atrakcyjnej cenie. Ponadto poprzez faktoring obniża się ryzyko braku płatności za fakturę z powodu niewypłacalności klienta i poprawia się bilans finansowy przedsiębiorstwa. W ten sposób faktoring kompleksowo wpływa na finanse firmy i pomaga je uregulować, by uniknąć długów i opóźnień w ważnych płatnościach.

Przeczytaj również, kiedy i po co wystawia się duplikat faktury VAT https://www.firmowakasa.pl/do-czego-jest-potrzebny-duplikat-faktury-vat/

Shares: