Biznes

Druki magazynowe jako narzędzie organizacji magazynu

Magazyn to tylko część całej, często skomplikowanej infrastruktury magazynowej. To przestrzeń służąca do magazynowania oraz manipulowania przechowywanymi zapasami. Magazyn może być nieosłonięty i zamienić się w składowisko czy składnicę, może być półosłonięty czyli funkcję ochrony przed zjawiskami atmosferycznymi spełnia wiata oraz w pełni zasłonięty i stanowić niezależny obiekt lub grupę obiektów. 

Druki magazynowe, narzędzie do zarządzania magazynem

Jednym z najważniejszych aspektów dobrze zarządzanego magazynu jest jego wyposażenie adekwatne do przechowywanych produktów oraz logistyka, zarówno samego magazynowania jak i wszelkich działań związanych z przyjmowaniem i wydawaniem z niego produktów. Ważnymi działami logistyki magazynowej są:

  • baza receptur i półproduktów

  • zarządzanie magazynem

  • zlecenia produkcyjne

  • obsługa zamówień i dostaw

  • obsługa rezerwacji

Jednym z kluczowych elementów zarządzania magazynem są druki magazynowe.

Jak postępować z drukami magazynowymi?

W zarządzaniu logistyką magazynu i każdym obrotem towarów pomagają podstawowe druki magazynowe, a wśród nich:

  • druki PZ – przyjęcie towaru

  • druki WZ- wydanie towaru

  • druki RW – pobranie materiału

  • druki ZW – zwrot materiału

  • druki MP – magazyn przyjmie/przyjęcie do magazynu

W zależności od cech obiegu dokumentów w danej organizacji od druków magazynowych oczekuje się odmiennych możliwości. Niektóre z nich, szczególnie druki ścisłego zarachowania dzielą się na kartę oryginału i jednej kopii. Inne posiadają charakter wielokopii a wszystkie są samokopiujące, czyli wystarczy pisać na jednej z nich, by wszystkie kopie otrzymały ten sam zapis.

Unifikacja druków magazynowych

Ważną cechą druków magazynowych jest ich unifikacja, przynajmniej tych najważniejszych. A to oznacza, że cecha ta ma pozytywny wpływ również na całą logistykę transportu towarów. Podobne druki magazynowe stosowane są w większości magazynów, dlatego w magazynowym obrocie towarów łatwo jest uchwycić drogę poszczególnych produktów i wpasować je w system.

Druki magazynowe kupuje się odrębnie dla każdego zadania w magazynie, charakteryzują się one różną kolorystyką i wielkością arkusza. Ale dzięki temu łatwo je archiwizować i wprowadzać w obieg księgowy. Bloczki druków bardzo łatwo się rozpoznaje i systematyzuje. Delikatny a jednocześnie niezwykle trwały arkusz doskonale znosi warunki magazynowe, bardzo często mało komfortowe.

Prowadzenie dokumentacji magazynu i na tej podstawie ewaluacja zapasów ma kluczowe znaczenie w procesie funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

Shares: