Biznes

Narzędzia CAT w tłumaczeniach – co to takiego i jak działa?

CAT, czyli computer aided (lub assisted) translation, to skrót, który możesz często spotkać w kontekście tłumaczeń komputerowych. Ale co tak naprawdę oznacza ten skrót i jakie są zastosowania narzędzi CAT w tłumaczeniach? Czy to narzędzie zastępuje tłumaczy w całej pracy, czy tylko wspomaga ich wysiłki? Odpowiemy na te pytania i wiele więcej w poniższym artykule.

Czym jest narzędzie CAT?

Narzędzie CAT to oprogramowanie, które jest używane przez tłumaczy i lingwistów do wspierania procesu tłumaczenia. Nie jest to jednak narzędzie, które wykonuje całą pracę za tłumacza. Wręcz przeciwnie, narzędzie CAT stanowi pomoc dla tłumaczy, umożliwiając im edycję, tworzenie i przechowywanie tłumaczeń oraz zarządzanie nimi. Jest to oprogramowanie, które ma wiele zastosowań i ułatwia pracę tłumaczy na różnych etapach procesu tłumaczenia.

Jak działa narzędzie CAT?

Jedną z kluczowych rzeczy, o których należy pamiętać, jest to, że narzędzia CAT nie tłumaczą za nas! Narzędzia takie jak Trados Studio pomagają tłumaczom, ale nie wykonują całej pracy. Nawet korzystając dodatkowo z tłumaczenia maszynowego, pozostaje wiele czynności, które tłumacz musi wykonać samodzielnie.

Bazy danych w narzędziach CAT

Pamięć tłumaczeń, to jeden z najważniejszych elementów każdego narzędzia CAT. Pamięć tłumaczeń przechowuje tekst źródłowy i jego tłumaczenie. W trakcie pracy pamięć tłumaczeń na bieżąco monitoruje tłumaczony tekst. Jeśli trafimy na zdanie, które już wcześniej przetłumaczyliśmy i zapisaliśmy w TM, otrzymamy natychmiast tłumaczenie wraz z informacją o zgodności lub dopasowaniu kontekstowym. Jeśli trafimy na zdanie podobne do wcześniej przetłumaczonego, otrzymamy sugestię tłumaczenia.

Pamięć tłumaczeń działa automatycznie, sama wyszukuje i wstawia tłumaczenia. Jednak dodawanie tłumaczeń do TM odbywa się ręcznie. Pamięć tłumaczeń działa najlepiej, gdy jest podzielona na kategorie, np. per klienta lub dziedzinę, co pozwala na dostosowanie tłumaczeń do konkretnego kontekstu.

Terminologia w narzędziach CAT

Terminologia, umożliwia automatyczne znalezienie w bazie danych odpowiedniej terminologii dla słowa pojawiającego się w dokumencie. Słowniki terminologiczne działają najlepiej, gdy są dopasowane do kontekstu, dlatego warto rozważyć oddzielny słownik dla każdego klienta lub dziedziny. Tworzenie słowników terminologicznych odbywa się ręcznie, przez zaznaczenie słowa źródłowego i jego tłumaczenia.

Tłumaczenie maszynowe w narzędziach CAT

Choć narzędzia CAT nie tłumaczą za nas, można w nich korzystać z tłumaczenia maszynowego. Jednak tłumaczenie maszynowe nie zwalnia tłumacza z obowiązku korzystania z pamięci tłumaczeń, która pozostaje rdzeniem narzędzia CAT. Tłumaczenia maszynowe są użyteczne, ale zawsze wymagają sprawdzenia i ewentualnej poprawki przez tłumacza przed zatwierdzeniem.

Podsumowanie

Narzędzia CAT, stanowią cenne wsparcie dla tłumaczy i lingwistów w procesie tłumaczenia. Nie zastępują one tłumaczy, ale pomagają im w efektywnym zarządzaniu tłumaczeniami, zapewniają dostęp do pamięci tłumaczeń i terminologii oraz umożliwiają korzystanie z tłumaczeń maszynowych. Warto zrozumieć, jak działają narzędzia CAT, aby wykorzystać je w pełni i usprawnić proces tłumaczenia.

Shares: