Zdrowie

Do czego uprawnia zwolnienie lekarskie?

Celem L4 jest zwolnienie pracownika od wykonywania pracy na dany okres czasu, aby ten mógł podjąć leczenie bądź rehabilitację. Zabiegi mają ułatwić odzyskanie zdrowia utraconego w przebiegu pojawienia się choroby. Zwolnienie uprawnia też m.in. do wynagrodzenia czy innych świadczeń.

Najważniejsze uprawnienia z L4

Zwolnienie lekarskie, zwane powszechnie L4, to rodzaj zaświadczenia wydanego przez lekarza bądź uprawnionego przez niego tzw. asystenta medycznego, które stwierdza niezdolność pracownika do wykonywania swojej pracy. Oznacza to, że pracownik, dysponując L4, może nie świadczyć pracy u pracodawcy i jest to formalne i zgodne z prawem usprawiedliwienie. Lekarz może wystawić zwolnienie pod warunkiem zaistnienia niedyspozycji psychofizycznej pracownika, którą stwierdza podczas badania przedmiotowego. Jeśli analiza stanu zdrowia chorej osoby jest dla niej niepomyślna, lekarz indywidualnie określa ilość dni niezbędnych na rekonwalescencję.

Celem wydania L4 jest zyskanie czasu na podjęcie leczenia lub rehabilitację zaleconej przez lekarza, a przerwa od pracy i poddawanie się wskazanym zabiegom mają doprowadzić do odzyskania pełnej zdolności pracownika do świadczenia pracy ponownie. Zaświadczenie można uzyskać poprzez osobistą konsultację w gabinecie lekarskim bądź zdalnie, co cieszy się powszechnym uznaniem wśród chorych, którzy nie muszą w tym celu wychodzić z domu. Jak uzyskać zwolnienie lekarskie online? Wystarczy wybrać platformę oferującą taką usługę i zarejestrować e-wizytę. L4 uprawnia nie tylko do przerwy w pracy z powodu swojego złego stanu zdrowia. Może zostać wystawione w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny.

L4 a wynagrodzenie

Zwolnienie lekarskie uprawnia do pobierania wynagrodzenia za czas nieobecności, a pracodawca jest obowiązany do wypłaty tego wynagrodzenia. Jego wysokość regulują przepisy kodeksu pracy. Aby uzyskać wynagrodzenie za zwolnienie lekarskie, niezbędne jest uiszczanie składek chorobowych, co nie jest obowiązkowe dla każdego typu świadczenia pracy. L4 zawsze bywa płatnym okresem pod warunkiem, że zatrudniona osoba pracuje w ramach umowy o pracę.

Zawierając umowę zlecenie czy innego rodzaju umowę, składki chorobowe są dobrowolne, nieopłacone nie uprawniają do pobierania wynagrodzenia. W zależności od przyczyn wystawienia zwolnienia przysługują różne stawki, które odlicza się od podstawy wymiaru wynagrodzenia, np. za chorobę wysokość pensji za L4 może wynosić 80% wynagrodzenia.

Inne uprawnienia

Otrzymanie zlecenia lekarskiego nie zawsze musi wiązać się z koniecznością leżenia w łóżku. O przebiegu leczenia decyduje lekarz na podstawie stanu zdrowia chorego. Jeśli schorzenie nie wymaga leżenia, można spędzać czas nawet poza domem, co nierzadko i tak się zdarza mimo wszystko ze względu na konieczność odbycia ambulatoryjnie zabiegów fizjoterapeutycznych czy zakupów w aptece. W sytuacji, kiedy zwolnienie trwa 6 miesięcy, licząc 182 dni, można ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne na kolejne 12 miesięcy.

Shares: