Budownictwo

Co obejmuje stan zero budynku?

Stan zero budynku obejmuje konstrukcyjne elementy posadowienia obiektu oraz podłogi na gruncie. Na tym etapie należy również wykonać wymagane podposadzkowe przejścia instalacyjne.

Ważną częścią realizacji stanu zerowego domu jest wykonanie izolacji fundamentów. Zabezpieczenie konstrukcyjnych elementów posadowienia powinno uniemożliwić ucieczkę ciepła z wnętrza przyszłego budynku oraz chronić je przed wpływem wody i wilgoci.

Co obejmuje stan zero budynku?

Po dopełnieniu wymaganych formalności związanych z budową przychodzi czas na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. Pierwszy etap inwestycji dotyczy wykonania tzw. stanu zerowego budynku. Celem prowadzonych prac jest w takim przypadku doprowadzenie obiektu do poziomu podłogi na gruncie.

Pierwszą czynnością w trakcie wykonywania stanu zerowego jest zdjęcie warstwy gruntu organicznego – humusu. W tym czasie ma miejsce także geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie. Po ścisłym określeniu położenia budynku przychodzi moment na realizację wykopów. 

W trakcie wykonywania etapu zerowego budynku powstają elementy posadowienia. W przypadku domów mieszkalnych jednorodzinnych zazwyczaj są to ławy fundamentowe. Procedura tworzenia konstrukcyjnych elementów posadowienia obejmuje wykonanie szalunków, ułożenie zbrojenia i betonowanie.

Nie można zapomnieć, że na etapie stanu zerowego konieczne jest właściwe zaizolowanie fundamentów. Zabezpieczenie nośnych elementów posadowienia powinno chronić wnętrze przyszłego budynku przed ucieczką energii cieplnej oraz nie dopuszczać do przedostania się wody i wilgoci do wnętrza domu. Stan zerowy obejmuje także wykonanie chudego betonu pod podłogę na gruncie oraz przepuszczenie wymaganych instalacji podposadzkowych.

Od czego zależy sposób posadowienia budynku?

Sposób posadowienia każdego obiektu budowlanego zależy od kilku czynników. Kwestia ta jest determinowana przede wszystkim warunkami gruntowo-wodnymi panującymi w miejscu planowanej inwestycji. W sytuacji, gdy podłoże pod przyszłym obiektem jest nośne, a poziom zwierciadła wody gruntowej znajduje się głęboko pod zakładanym poziomem posadowienia, z reguły jest możliwe wykonanie fundamentów bezpośrednich – ław, stóp lub płyty. 

W przypadku problemów z parametrami nośności podłoża gruntowego lub występowania skomplikowanych warunków wodnych w otoczeniu budynku może okazać się konieczne wykonanie posadowienia pośredniego. Ten typ fundamentów bardzo często ma formę pali przenoszących obciążenia wywierane przez budynek do niżej położonych warstw nośnych gruntu.

Jeśli podłoże pod budynkiem ma tendencję do nierównomiernego osiadania, zasadnym rozwiązaniem może okazać się zastosowanie płyty fundamentowej. Ten rodzaj elementu konstrukcyjnego ze względu na znaczną powierzchnię zapewnia jednorodność odkształceń gruntu.

Shares: