Zdrowie

Sprawdź, czy możesz uzyskać zwolnienie lekarskie online!

Zwolnienie lekarskie w przypadku choroby jest jednym z podstawowych praw pracownika. Zapewnia ono dostęp do świadczenia chorobowego i świadczeń pielęgnacyjnych, zatem nie ogranicza możliwości zarobkowania pomimo czasowego wykluczenia pracownika z czynności zarobkowych. Jest kilka dróg do uzyskania zwolnienia lekarskiego.

Tradycyjnie, ale już nowocześnie

Najpopularniejszą drogą, aby otrzymać zwolnienie lekarskie, jest wizyta w gabinecie lekarskim. Lekarz po przeprowadzeniu rozmowy oraz badaniu ocenia stan zdrowia, wystawia zalecenia oraz proponuje wystawienie zwolnienia lekarskiego jeśli są ku temu wskazania. Jeszcze niedawno zwolnienia funkcjonowały w formie papierowej. Takie zwolnienie trzeba było dostarczyć pracodawcy w celu usprawiedliwienia nieobecności w miejscu pracy. Obecnie wszystkie zwolnienia trafiają do wspólnego systemu ewidencji, w którym pracodawca ma wgląd do zwolnień pracowników. Dzięki temu system automatycznie informuje zakład pracy o nieobecności usprawiedliwionej stanem zdrowia, a jedynie w dobrym tonie pozostaje poinformowanie pracodawcy telefonicznie lub mailowo o nieobecności i jej przyczynie.

Na odległość w nagłych przypadkach

Wizyta w placówce medycznej zazwyczaj wiąże się z oczekiwaniem na przyjęcie w długiej kolejce. Nie zawsze sytuacja życiowa pozwala na wizytę osobiście u lekarza, zatem co zrobić w takiej sytuacji? Pandemia koronawirusa spowodowała, że nastąpiły znaczące zmiany w podejściu do konieczności wizyt w gabinecie medycznym. Obecnie w wielu przypadkach wystarczająca okazuje się konsultacja lekarska online. Podczas takiej konsultacji lekarz na podstawie wywiadu medycznego i rozmowy z pacjentem ma możliwość oceny stanu zdrowia i wystawienia zaleceń i w razie potrzeby recept oraz zwolnienia. L4 online można uzyskać podczas konsultacji z lekarzem w klinice lub za pośrednictwem zweryfikowanych serwisów internetowych, gdzie pacjent ma dostęp do dyżurujących lekarzy, którzy w nagłych przypadkach udzielą porady medycznej online.

Na choroby ciała i duszy

Pamiętać należy o tym, że zwolnienie lekarskie przysługuje nie tylko w przypadku chorób takich jak infekcje wirusowe lub bakteryjne oraz schorzenia układu ruchu. Obok dolegliwości dotykających pacjenta w sensie fizycznym możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego jest także w przypadkach, gdy w grę wchodzą zaburzenia zdrowia psychicznego, a te ze względu na wysokie tempo życia, ciągły stres są często powodowane bezpośrednio przez pracę. W takim przypadku zwolnienie lekarskie jest niezbędne dla odzyskania równowagi i możliwości dalszego wykonywania swoich obowiązków.

Nie zawsze jest możliwość, aby pacjent skorzystał z tradycyjnej porady medycznej. W nagłych sytuacjach, które są niemożliwe do przewidzenia, lub chcąc uniknąć długiego czekania w kolejce do gabinetu, konsultacje na odległość są doskonałym rozwiązaniem ułatwiającym i usprawniającym drogę do uzyskania pomocy medycznej. Zwolnienie lekarskie online jest także sposobem na uniknięcie nieprzyjemnych sytuacji związanych z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia.

Shares: