Prawo

Separacja – kiedy jest lepszym rozwiązaniem od rozwodu i jakie są jej skutki?

Separacja może mieć charakter umowy między małżonkami, może być również ustalona na drodze nieprocesowej lub procesowej, a sposób orzekania zależny jest od tego czy małżonkowie chcą separacji z orzeczeniem winy, a także od tego czy posiadają małoletnie dzieci. Separacja w przeciwieństwie do rozwodu jest czasem danym na przemyślenie małżeństwa. W przypadku rozwodu nie ma już odwrotu, o czym przypomina adwokat.

Co powinieneś wiedzieć o separacji?

Separacja może zostać orzeczona przez sąd, jeśli nastąpił całkowity rozkład pożycia małżeńskiego zarówno w aspekcie duchowym, fizycznym, jak i gospodarczym. W przeciwieństwie do rozwodu nie musi on mieć charakteru trwałego, to znaczy, że przewiduje się zmianę zdania przez małżonków, a separację znosi wtedy orzeczenie sądu na podstawie złożenia zgodnego wniosku przez małżonków. Co ciekawe pewne ustalenia separacji dotyczące kwestii rozdzielności majątkowej mogą zostać utrzymane, jeśli zostanie to zawarte we wniosku.

Kiedy warto wybrać separację zamiast rozwodu?

Rozwód to trudna decyzja dla obojga małżonków i swego rodzaju porażka dla każdego z nich, dlatego jeśli są jeszcze jakieś szanse na uratowanie relacji, warto zdecydować się na separację. Warto wiedzieć, że jednym z zapisów separacji jest wzajemne dbanie o swoje potrzeby przez małżonków, czyli pomoc. Małżonkowie pozostający w separacji mogą zdecydować się na psychoterapię wspólną lub osobną, gdy separacja odciska piętno na ich stanie psychicznym, a dodatkowo chcą poprawić to, co zostało zepsute i doprowadziło do całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego. To dobra sytuacja, jeśli jeden z małżonków ma np. problem z nałogiem i chce podjąć się leczenia, natomiast pozostawanie w małżeństwie w tym momencie jest dla drugiej strony trudne, jednak wspiera małżonka w walce o przezwyciężenie nałogu. Małżonkowie pozostający w separacji nie mogą utrzymywać kontaktów fizycznych, jednak dopuszcza się, by mieszkali pod wspólnym dachem, wtedy sąd decyduje o podziale mieszkania i zasadach korzystania z niego przez obojga małżonków pozostających w separacji. Zatem to rozwiązanie dobre dla tych, którzy np. wybudowali wspólny dom i nie chcą rezygnować ze standardów i poziomu życia, a wyprowadzenie się znacznie, by je obniżyło. Może również się zdarzyć, że powodem separacji jest długotrwała choroba jednego z małżonków. Wtedy, o ile sąd orzeka separację, gdyż może odrzucić taki wniosek, wymagana jest pomoc ze strony drugiego małżonka, zatem wspólne zamieszkiwanie w takiej sytuacji wydaje się być zasadne. Nałogi, czy choroba to nie jedyne powody separacji, czasem jest nią po prostu niezgodność charakterów, czy zdrada drugiego małżonka. Jeśli małżonkowie kłócą się nieustannie, to dla dobra małoletnich dzieci separacja może być dobrym rozwiązaniem, gdy opieka zostaje rozsądnie podzielona, bez szkody dla ich zdrowia psychicznego.

Jak można starać się o separację?

Separacja może być orzeczona w trybie nieprocesowym i dotyczy to małżonków, którzy nie mają dzieci. W takim przypadku oboje mogą wystąpić z wnioskiem do sądu o separację. W trybie postanowienia zostaje ona orzeczona. Sąd może tu również rozstrzygnąć kwestię podziału wspólnego majątku, czy alimentów na jednego z małżonków, jeśli na skutek separacji jego sytuacja materialna mogłaby ulec znacznemu pogorszeniu. Oczywiście wszelkie dodatkowe roszczenia muszą zostać zawarte we wniosku. Tutaj liczy się zgodna wola obydwu stron, a także orzeczenie separacji bez winy któregokolwiek z małżonków. Jeśli jesteś mieszkańcem stolicy Podlasia, to adwokat z Białegostoku (link do adwokata z Białegostoku) może pomóc również sporządzić pozew do sądu o separację. Ten sporządzany jest, gdy wnioskuje się o separację z winy jednego z małżonków, bądź gdy małżeństwo posiada małoletnie dzieci. W trybie procesowym musi być rozważona kwestia winy, na podstawie której jeden z małżonków może otrzymać od winnego alimenty, jeśli wniosek o nie został dołączony do pozwu. W przypadku małżeństw z dziećmi istotne znaczenie ma ustalenie opieki nad nimi. Gdy jeden z rodziców jest niewydolny wychowawczo wniosek o separację może zawierać również pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej. W sytuacji, gdy małżonkowie po orzeczonej separacji będą nadal zamieszkiwać w tym samym mieszkaniu, konieczne jest ustalenie kwestii korzystania z niego w trybie procesowym. Warto wiedzieć, że koszt wniosku w trybie nieprocesowym to 100 zł, natomiast pozew wiąże się z kosztem 600 zł. Za każdy dodatkowy wniosek trzeba płacić dodatkowo. Do tego należy jeszcze doliczyć honorarium adwokata, z którego usług warto skorzystać, zwłaszcza w przypadku trybu procesowego lub kiedy rozstrzyganych jest wiele spornych kwestii.

Rozdzielność majątkowa a separacja i kwestia zajścia w ciążę z nowym partnerem

Warto wiedzieć, że separacja niesie ze sobą konieczność ustalenia rozdzielności majątkowej. W sytuacji, gdy małżonkowie do siebie wracają może być ona utrzymana. Rozdzielność jest o tyle dobra, jeśli z jakichś powodów ma się obawy, że małżonek mógłby sprzeniewierzyć wspólny majątek lub narobić długów. W sytuacji ustalenia rozdzielności majątkowej, mimo że w czasie separacji formalnie pozostaje się małżeństwem, nie odpowiada się za długi małżonka zaciągnięte po orzeczeniu separacji. Choć formalnie w czasie separacji nie można wstąpić w kolejny związek małżeński, gdyż małżeństwo nadal trwa to jej ustalenie niesie ze sobą korzyści w sytuacji, gdy do rozwodu trzeba dobrze się przygotować. Jeśli kobieta po orzeczeniu separacji zajdzie w ciążę z innym mężczyznom i dziecko urodzi się powyżej 300 dni od jej orzeczenia, to nie będzie domniemania ojcostwa małżonka według prawa.

Jeśli istnieje szansa na uratowanie małżeństwa, bądź ma się na względzie dobro małoletnich dzieci warto zdecydować się na separację. Z pewnością pomoc dobrego adwokata będzie tutaj bardzo ważna, by cały proces przebiegł sprawnie.

Shares: