Finanse

PIT-36L – formularz dla wybranych

PIT-36L nie jest standardowym rocznym zeznaniem podatkowym, które składają podatnicy. Ten formularz nie jest dostępny „z urzędu”. Żeby z niego skorzystać, podatnik musi najpierw dokonać pewnego wyboru – opodatkowania w formie podatku liniowego. Dlatego wiele podmiotów zadaje konkretne, przemyślane pytania: komu opłaca się PIT-36L? Czym jest PIT-36L i jak z niego skorzystać? Warto na nie odpowiedzieć.

PIT-36L – do kogo ustawodawca skierował formularz?

W pierwszej kolejności warto przedstawić dwa podstawowe kryteria umożliwiające skorzystanie z formularza PIT-36L, są to:

  1. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej;

  2. opodatkowanie na zasadach art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W pierwszej kolejności ustawodawca zawęził więc krąg podmiotów, uprawnionych do wyboru PIT-36L do „profesjonalistów” czyli osób, które prowadzą jakiś rodzaj działalności zawodowej – gospodarczej lub rolnej. Warto jednak podkreślić, że PIT-36L nadal dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych – dotyczyć więc będzie na przede wszystkim osób fizycznych prowadzących (na przykład) jednoosobową działalność gospodarczą.

Po drugie, druk podatkowy PIT-36L został skierowany do podatników opodatkowanych na zasadach artykułu 30c, czyli tak zwanego „podatku liniowego”. Jest to przepis z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych który stanowi, że:

Cytat z przepisów:

Art. 30c. [Podatek liniowy]

  1. 236 Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29 i art. 30, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

PIT-36L – formularz dla wybranych

Komu opłaca się skorzystanie z PIT-36L?

PIT-36L jest „tylko” formularzem, drukiem podatkowym – dokumentem. Oznacza to, że korzystają z niego podmioty, które wcześniej dokonały określonego rodzaju opodatkowania – podatkiem liniowym. Sama w sobie deklaracja nie jest więc „wyborem” opłacalnym lub nie. Wskazaniem będzie rodzaj opodatkowania, a deklaracja jest od niego zależna.

Podatek liniowy jest natomiast określonym zbiorem zasad, na których następuje opodatkowanie. Charakteryzuje się on jedną stałą stawką podstawy obliczenia podatku (obecnie jest to 19%), która w przeciwieństwie od zasad ogólnych opodatkowania, niezależna jest od tak zwanych „progów podatkowych”. Dlatego tego typu rozwiązanie w większości przypadków będzie opłacać się podmiotom, które ze względu na duże przychody nie korzystają (w praktyce) z progu 18% podatku, a „wskakują” dość szybko na wyższy, 32% poziom podatkowy. Należy jednak pamiętać, że przy stosowaniu zasad ogólnych opodatkowania podatnicy mogą korzystać z wielu odliczeń, kosztów, ulg i zwolnień. W przypadku opodatkowania podatkiem liniowym, większość tych opcji jest wyłączona. Dlatego osoba, która zastanawia się nad skorzystaniem z PIT-36L, powinna porównać formy opodatkowania – na zasadach ogólnych, od opodatkowania podatkiem liniowym, a nie same formularze podatkowe (PIT-36L).

Jak wypełnić PIT-36L?

PIT-36L można wypełnić obecnie w dwóch formach – tradycyjnej oraz elektronicznej. W 2019 roku nie było możliwości przygotowania deklaracji PIT-36L za pomocą usługi „Twój e-PIT”. Podatnik musi więc samodzielnie przygotować zeznanie w formie papierowej, lub e-deklaracji.

Shares: