Biznes

Nowy termin dla rozliczeń VAT w nowej formule

Od 1 kwietnia 2020 roku duże przedsiębiorstwa (duży przedsiębiorca to podmiot, który zatrudnia średniorocznie co najmniej 250 pracowników oraz osiąga roczny obrót netto przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, nie będący średnim, małym i mikroprzedsiębiorcą), miały wprowadzić nowe zasady rozliczenia JPK_VAT. Jednak pod wpływem epidemii koronawirusa, ustawodawca zdecydował o przesunięciu tego terminu do 1 lipca 2020 roku, dla wszystkich podmiotów. Jak przygotować się do nowego VAT-7? Co czeka podatników?

JPK_VAT z deklaracją na co się przygotować

Nowy Jednolity Plik Kontrolny, nie bez powodu nazywany jest JPK_VAT z deklaracją. Jego zadanie ma polegać przede wszystkim na połączeniu wcześniej znanego JPK_VAT (czyli części ewidencyjnej VAT zawierającej informacje o zakupach i sprzedaży, która wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), z nową częścią deklaracyjną (czyli wcześniej znanymi deklaracjami VAT-7 i VAT-7K).

Nowy termin dla rozliczeń VAT w nowej formule

Po co wprowadzane jest nowe rozwiązanie?

Co prawda podatnicy w pewien sposób przyzwyczaili się do reform i nowości w zakresie e-administracji, jednak każda zmiana na początku może budzić sprzeciw. Według zapowiedzi, nowy JPK_VAT z deklaracją ma być ułatwieniem dla podmiotów, które do tej pory przygotowywały standardowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Według komunikatów, najważniejszymi zaletami rozwiązania są:

  • możliwość przygotowania jednego pliku, który będzie realizował na raz dwa obowiązki: JPK i deklarację VAT-7 lub VAT-7K;

  • brak dublowania się informacji i obowiązków (jedno wypełnianie, jeden podpis autoryzujący, jedna wysyłka, jedno Urzędowe Poświadczenie Odbioru);

  • zmniejszenie obciążenia systemów informatycznych Krajowej Administracji Skarbowej ilością dokumentów;

  • ułatwienie weryfikacji automatycznej, bez konieczności udziału aktywnego podatnika;

  • ograniczenie kontroli podatkowych i postępowań;

  • skrócenie czasu wykonywania kontroli i postępowań;

  • łatwiejszy dostęp do pomocy organów podatkowych, w związku z ich odciążeniem.

Terminy rozliczeń – czy będą zmiany dla podatników?

Z założenia, terminy rozliczeń i składania JPK_VAT nie ulegną zmianie. W przypadku rozliczenia miesięcznego, będzie ono następować do 25 dnia miesiąca, następującego po danym miesiącu kalendarzowym, czyli na przykład: za miesiąc styczeń JPK_VAT należy przesłać do 25 lutego. W przypadku rozliczenia kwartalnego, obowiązek podzieli się na dwie części: część ewidencyjną (przesyłaną miesięcznie) oraz część deklaracyjną za kwartał, przesyłaną do 25 dnia następującego po 3 miesiącu kwartału. W tej sytuacji, przedsiębiorca na przykład za miesiące styczeń i luty wyśle część ewidencyjną do 25 lutego i 25 marca, natomiast część ewidencyjną za marzec oraz część deklaracyjną za styczeń, luty i marzec – do 25 kwietnia.

Nowy system miał ruszyć od 1 kwietnia dla dużych przedsiębiorców oraz od 1 lutego dla reszty podmiotów (średnich, małych i mikroprzedsiębiorców) jednak według oficjalnych informacji udostępnionych przez Ministerstwo, ma zostać przesunięty do 1 lipca 2020 dla wszystkich podmiotów. Na razie rekomenduje się wiec wszystkim podatnikom aktywne obserwowanie sytuacji i oficjalnych komunikatów, związanych w szczególności z tak zwaną tarczą antykryzysową.

Materiał zewnętrzny

Shares: