Finanse

Faktoring odwrotny – co to jest i kiedy z niego korzystać?

Faktoring odwrotny, znany również jako faktoring odwrócony, to usługa, która w skuteczny sposób pomaga przedsiębiorstwom utrzymać płynność finansową. Dowiedz się, czym faktoring odwrotny różni się od zwykłego, jak dokładnie działa i kiedy jest najbardziej przydatny!

Jak działa faktoring zwykły i odwrotny?

„Klasyczny” faktoring polega na tym, że instytucja świadcząca usługę, czyli faktor, kupuje od przedsiębiorcy wystawione przez niego faktury z odroczonym terminem płatności. Wypłaca mu pieniądze w kwocie, jaka widnieje na fakturze, a sam potem rozlicza się z kontrahentem (zwykle w faktoringu jawnym) lub z przedsiębiorcą w terminie zapłaty widniejącym na finansowej fakturze (np. w faktoringu cichym). Faktor może przyjąć na siebie ryzyko braku zapłaty za fakturę przez kontrahenta (faktoring bez regresu) lub nie (faktoring z regresem).

W przypadku faktoringu odwrotnego faktor finansuje fakturę wystawioną nie przez przedsiębiorcę, ale taką, którą przedsiębiorca ma zapłacić. Faktorant, czyli podmiot korzystający z usługi, może przedstawić faktorowi dokument zakupu wystawiony przez sprzedającego lub usługodawcę. Faktor opłaca tę fakturę, a następnie rozlicza się z przedsiębiorcą na określonych w umowie zasadach (kwota może być np. spłacana ratalnie lub w późniejszym terminie).

Korzyści faktoringu odwrotnego

Przede wszystkim faktoring odwrotny pozwala na bardziej efektywne zarządzanie budżetem firmy. Finanse są pod lepszą kontrolą, ponieważ łatwiej zaplanować jest przyszłe wydatki (a ewentualne niespodziewane pokryć właśnie dzięki usłudze faktoringu). Poza tym poprawia się płynność finansowa. Ten rodzaj faktoringu może pozytywnie wpłynąć na terminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów i tym samym poprawę relacji biznesowych.

Usługa ta poprawia także warunki negocjacyjne – umożliwia tworzenie firmie lepszych warunków handlowych, co z kolei przekłada się na generowanie oszczędności w budżecie przedsiębiorstwa.

To rozwiązanie kreuje także samą reputację firmy. Korzystanie z faktoringu odwrotnego może polepszyć jej wizerunek w oczach obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych, budując silną pozycję w branży.

Kiedy korzystać z faktoringu odwrotnego?

Jeśli firma po prostu nie posiada wystarczających środków, aby od razu zapłacić za wszystkie towary potrzebne do realizacji zleceń, może wspomóc się faktoringiem odwrotnym, zamiast np. zaciągać kredyt. Dzięki temu będzie w stanie działać bez opóźnień. Usługa jest także szczególnie przydatna w sytuacjach, kiedy dostawcy nie udzielają kredytów kupieckich. To rozwiązanie szczególnie przydatne w branżach, w których dostawcy mają silną pozycję i wymagają płatności natychmiastowej lub w bardzo krótkim terminie

Innym przykładem jest chęć skorzystania z bardzo atrakcyjnej oferty. Jeśli firma nie ma wolnych środków, może sfinansować zakupy właśnie dzięki faktoringowi odwrotnemu.

Koszty i księgowanie faktoringu odwrotnego

Koszty faktoringu odwrotnego mogą zależeć od wielu czynników, takich jak kwota finansowania, liczba i wysokość rat, a także oprocentowanie.

W księgach rachunkowych transakcje faktoringu odwrotnego powinno wpisać się po stronie zobowiązań firmy. Faktor opłaca pierwotną należność, więc przedsiębiorstwo jest winne pieniądze firmie faktoringowej.

Shares: